Top

Workshop “De vele gezichten van een voetballer; atleet en marketinginstrument”

ABN Amro Amsterdam, 16 februari 2017, 13.30-16.30

Programma:
Tijdens de Workshop “De vele gezichten van een voetballer; atleet en marketinginstrument” heeft Chiel Warners, voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF en van het Europees Olympisch Comité uitleg gegeven over de invloed van nationale en internationale regelgeving uit de sportwereld, waarbij hij specifiek is ingegaan op integriteit.

Na de pauze heeft Sebastiaan Westerhout, managing director van het bedrijf Nielsen Sports Netherlands gesproken over de speler als merk.
Wegens ziekte van Patrice van Oostaijen heeft Roberto Branco Martins naast de lopende zaken rondom ProAgent en het keurmerk ook kort de stand van zaken besproken omtrent de discussie betreffende de belastingdienst.

Inhoud:
De leden hebben van Chiel Warners uitleg gekregen over integriteit binnen de voetbalwereld. Hij is hierbij voornamelijk ingegaan op doping en match fixing. Chiel Warners heeft de handelswijze besproken van het NOC*NSF en het Europees Olympisch Comité om de integriteit te waarborgen en uitgelegd welke nationale en internationale regelgeving er op dit gebied geldt.

Sebastiaan Westerhout heeft uitleg gegeven over hoe de waarde van een speler kan worden bepaald en welke aspecten hierbij een rol spelen. Hij heeft uitgelegd hoe Nielsen Sports Netherlands de waarde van een speler bepalen, om te bepalen hoeveel een speler als merk waard kan zijn. Dit is van belang voor de activatie en verzilvering van de populariteit van een speler.

Roberto Branco Martins heeft aangegeven wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot het Pro Agent Keurmerk en de reglementen voor intermediairs. Er wordt gestreefd naar invoering van het Keurmerk op zeer korte termijn.
Zodra er meer bekend is over de precieze datum van invoering van het keurmerk, zal meer informatie gegeven worden.

km@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.