Top

Pro Agent in het kort

Leden van Pro Agent zijn bij de KNVB geregistreerde intermediairs. De leden worden gescreend door een ballotagecommissie middels een objectief systeem.

Pro Agent vertegenwoordigt haar leden tegenover alle relevante (inter)nationale actoren in de “voetbalpolitek”. Zij biedt haar leden een specialistische permanente educatie aan en heeft voor haar leden een toegankelijke en professionele zakelijke dienstverlening gecreëerd. Door middel van het aangaan van kwalitatief hoogwaardige partnerships vergroot Pro Agent haar kennis- en dienstenaanbod.

Leden van Pro Agent ervaren dat door het lidmaatschap een hoge mate van professionaliteit wordt gewaarborgd. Het lidmaatschap van Pro Agent geldt als een keurmerk en de zakenpartners van de leden van Pro Agent krijgen een positief en professioneel beeld van de intermediair.

Kwaliteitsgarantie met ons keurmerk

Pro Agent heeft met de KNVB en de spelersvakbonden een keurmerk ontwikkeld voor intermediairs in Nederland. De KNVB heeft Pro Agent het officiële keurmerk verleend.

Het keurmerk is aan Pro Agent verleend omdat:

 • De leden van Pro Agent bij de KNVB geregistreerd staan
 • De leden van Pro Agent, en de spelers en clubs waar zij zaken mee doen, gebruik maken van de arbitragecommissie van de KNVB in het geval van geschillen
 • De leden van Pro Agent een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten
 • De leden van Pro Agent goedgekeurde vertegenwoordigingscontracten gebruiken om de belangen van hun cliënten te behartigen
 • De leden van Pro Agent deelnemen aan permanente educatie middels workshops en deelname aan het jaarlijkse KNVB congres voor intermediairs
 • De leden van Pro Agent vallen onder de gedragscode van Pro Agent

Kortom: Pro Agent staat voor transparantie en professionaliteit. De leden van Pro Agent leggen verantwoording af aan de vereniging en aan de partijen met wie zij zaken doen. Overtreding van de normen en waarden van Pro Agent leidt tot sancties en tot verlies van het keurmerk.

Een vereniging met focus en ervaring

Het bestuur van Pro Agent bestaat uit spelersmakelaars met een bewezen track record in het (inter)nationale voetbal. Het zijn personen die zelfstandig een bedrijf hebben opgebouwd en/of uitgebouwd en de wereld van transfers en spelersbegeleiding kennen vanuit alle mogelijke perspectieven.

De dagelijkse leiding van Pro Agent is in handen van professionals met een bewezen expertise in het niche gebied van het voetbal. De combinatie van kennis en netwerk leidt tot een frisse kijk op de vaak complexe zaken en een efficiënte methode om deze zaken, vaak in der minne, op te lossen.

De partners van Pro Agent behoren tot de (inter)nationale top in hun specifieke vakgebied.

mkdf-team-image
Rob Jansen
Voorzitter
mkdf-team-image
Jan van Baal
Bestuurslid
mkdf-team-image
Roberto Branco Martins
General Counsel
mkdf-team-image
Revien Kanhai
Penningmeester

Word lid van Pro Agent

Als lid van Pro Agent voldoet u aan de kwaliteitsnorm die van een intermediair in de voetbalwereld mag worden verwacht. Spelers en clubs zullen eerder geneigd zijn om van uw diensten gebruik te maken omdat ze weten dat de leden van Pro Agent gecontroleerd worden door de eigen organisatie en vallen onder het keurmerk van de KNVB. Daarnaast geniet u o.a. van de volgende voordelen:

 • Eerstelijns juridisch advies op een zeer breed gebied
 • Deelname aan workshops
 • Professioneel (internationaal) netwerk
 • Behartiging van uw belangen
 • Hulp bij het opstellen en aangaan van (standaard)contracten
Bekijk de voordelen als lid van Pro Agent

Onze partners

Pro Agent werkt samen met een aantal partners. De partners vullen het dienstenpakket van Pro Agent aan. Als lid van Pro Agent profiteert u van de expertise van dienstverleners met ervaring op topniveau.

Lees verder over onze partners en hun bijdrage

Een stukje geschiedenis

In 2005 kregen de nationale bonden op verzoek van FIFA de opdracht om de regulering van de intermediairs aan te scherpen.

De KNVB Richtte een specifieke werkgroep op, bestaande uit vertegenwoordigers van de KNVB, FBO, de Clubs en drie intermediairs die representatief waren voor de markt, die de kwestie zou onderzoeken en uitvoeren.
Na een aantal bijeenkomsten deed de werkgroep enkele aanbevelingen richting de KNVB.

Één van die aanbevelingen was het oprichten en erkennen van een belangenvereniging voor intermediairs.

Dit heeft geleid tot het initiatief van zes intermediairs om Pro Agent op te richten. De vereniging Pro Agent is in 2006 opgericht en haar doelstelling is de belangenbehartiging en verdere professionalisering van intermediairs in de (inter)nationale “voetbalpolitiek”.

Pro Agent is inmiddels door de KNVB formeel erkend als gesprekspartner.

Om de belangen van de intermediairs beter te behartigen is Pro Agent in juni 2007 lid geworden van de internationale overkoepelende intermediairsorganisatie, the European Football Agents Association (EFAA).

Pro Agent werd in 2008 geconfronteerd met nieuwe reglementen voor intermediairs. Via nationale activiteiten in combinatie met afstemming met de EFAA is uiteindelijk voorkomen dat intermediairs na 5 jaar een herexamen zouden moeten doen.

In 2009 presenteerde FIFA voor het eerst de plannen om de licenties voor intermediairs af te schaffen. Uiteindelijk is dit in april 2015 ook daadwerkelijk gebeurd. Gelukkig kon EFAA meewerken aan de mogelijkheid om op nationaal niveau reglementering van intermediairs toe te staan. Pro Agent heeft vervolgens, tezamen met de KNVB en overige belangenbehartigers in het nationale voetbal een nieuw reglement voor intermediairs ontworpen. Dit reglement biedt intermediairs in Nederland gedegen bescherming en garandeert dat clubs hun (betalings)verplichtingen nakomen aan intermediairs. Tevens zal er een keurmerk voor Pro Agent-intermediairs worden ontwikkeld en is de volgende stap internationale (minimum)harmonisatie van registratie-eisen.

 

Pro Agent is onderdeel van European Football Agents Association