Top

Keurmerk voor intermediairs

Keurmerk voor intermediairs garandeert kwaliteit en betrouwbaarheid

De KNVB introduceert een keurmerk voor intermediairsorganisaties en spelersvakbonden. De intermediairs, ook wel spelersmakelaars of zaakwaarnemers genoemd, zijn belangenbehartigers van spelers en clubs in het voetbal. Het doel van het kenmerk is de kwaliteit en betrouwbaarheid van intermediairs te garanderen. Dit ter bescherming van de belangen van spelers en clubs. Ook is het een kwaliteitskenmerk voor organisaties die intermediairsdiensten aanbieden. De KNVB loopt met de lancering het keurmerk voor intermediairsorganisatie voorop in Europa.

“Met keurmerk voorop in Europa”

“Met dit keurmerk kunnen spelers, clubs en ook trainers afleiden welke organisaties staan voor een bepaalde kwaliteit en integriteit”, zegt Mark Boetekees, bestuurssecretaris en verantwoordelijk voor de juridische zaken bij de KNVB. Dat is nodig, nu in principe iedereen zich kan aanmelden als intermediair. Het feit dat we het keurmerk samen met belangenorganisaties van spelers en zaakwaarnemers in het voetbal hebben opgesteld, zegt iets over het belang hiervan. Nederland is met de introductie van een keurmerk een voorloper in Europa.”

Louis Everard directeur van spelersvakbond VVCS: “Het afschaffen van het examen heeft geleid tot een forse groei van het aantal intermediairs. Het lijkt dan logisch dat de gemiddelde kwaliteit van de intermediairs terugloopt. Dat is voor de spelers een ongewenste situatie. Met de eisen voor het keurmerk zal juist sprake zijn van een kwaliteitsinput. Een prima ontwikkeling dus. Als VVCS zullen wij zelf ook het voorbeeld geven en het keurmerk aanvragen”.

We willen met dit keurmerk het kaf van het koren scheiden, aldus ProAgent-directeur Roberto Branco Martins. Door de nieuwe regelgeving kon iedereen zich plotseling spelersmakelaar noemen. Dat ging ten koste van het vertrouwen in deze unieke beroepsgroep. Met dit keurmerk zijn spelers en clubs verzekerd van een bepaalde kwaliteit. Een goede zaak. We kijken er naar uit om met de overige betrokken belangenorganisaties dit keurmerk de komende tijd handen en voeten te geven.”

De FIFA besloot in 2015 dat intermediairs geen examen meer hoefden af te leggen om als intermediair op te mogen treden. De wereldvoetbalbond hanteert sindsdien een minimumregeling, waarbij een registratie bij de nationale voetbalbond voldoet. De KNVB heeft ter bescherming van spelers en clubs extra regels voor intermediairs opgesteld. De introductie van het keurmerk is een volgende stap. Het keurmerk is tot stand gekomen in samenspraak met belangenorganisaties FBO, Pro Agent, VVCS, ProProf en wordt verstrekt door de KNVB.

De entree van het keurmerk wordt de komende periode in gang gezet. Organisaties die in aanmerking willen komen voor een keurmerk  moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Educatie: Intermediairs moeten minstens één kennisbijeenkomst per jaar bijwonen. De kennisbijeenkomsten worden georganiseerd door spelersvakbonden en intermediairsorganisaties in samenspraak met de KNVB en andere partijen (zoals de FBO). De bijeenkomsten zijn bedoeld om intermediairs te informeren over de ontwikkelingen binnen de bedrijfstak;
  • Iedere intermediair moet in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een verzekering die dekking verleent voor de aansprakelijkheid van de intermediairs bij fouten, verzuimen of nalatigheden die in de uitoefening van het beroep kunnen worden begaan;
  • Juridische ondersteuning: Organisaties zorgen voor de juridische ondersteuning voor de aangesloten intermediairs. Uitgangspunt is dat er met juridisch getoetste contracten wordt gewerkt;
  • Gedragscode:  Organisaties moeten gedragsnormen opstellen voor de aangesloten intermediairs. De KNVB heeft hiervoor een standaardgedragscode opgesteld;
  • Er mogen uitsluitend bij de KNVB geregistreerde intermediairs zijn aangesloten bij de intermediairsorganisatie.
  • Een spelersvakbond bestaat uit tenminste één intermediair, een intermediairsorganisatie uit minimaal vijfentwintig intermediairs;
  • Onafhankelijke toetsingscommissie: De organisatie heeft een onafhankelijke commissie die erop toeziet dat intermediairs voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen die bij het uitoefenen van het vak horen, waaronder de regels van het kleurmerk.
km@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.