Top

Fiscale Update

De omgang met het nieuwe regime van De Belastingdienst heeft onduidelijkheden met zich meegebracht. In dat kader heeft onze huisfiscalist Maguire Tax & Legal onderstaande punten voor ons uiteengezet om e.e.a. te verduidelijken en eventuele misverstanden uit de weg te ruimen. Het nieuwe regime (de overeenkomst tussen belastingdienst en clubs) is voorlopig even van de baan en dus niet per 1-1-2017 in werking getreden.

 • Partijen proberen nog wel tot een overeenkomst te komen (wellicht zelfs met terugwerkende kracht tot 1-1-2017), maar er is dus nog geen overeenstemming over de exacte inhoud.
 • In afwachting van een overeenkomst stelt de belastingdienst zich op het standpunt dat 100% van de BTW op agent fees niet-aftrekbaar is en dat 100% van de agent fee bij de clubs in de eindheffing loonbelasting wordt genomen.
  [NB: dit betekent zoals eerder gezegd niet dat die agent fee verloond wordt bij de speler: de speler ziet hier niets van en het heeft geen effect op zijn belastbaar inkomen en zijn belastingaangifte]
 • Indien een club van mening is dat in een bepaalde situatie wel sprake is van een dienst door de agent aan de club (waardoor de BTW op de commissiefactuur wel aftrekbaar is en de commissie niet als eindheffingsloon wordt belast), dan ligt de bewijslast hiervoor bij de club. Goed documenteren door de agent en de club samen is dan van groot belang.
 • De clubs zijn het met het standpunt van de belastingdienst uiteraard niet eens.
 • De gangbare manier voor clubs om hiermee om te gaan is om hun aangiftes en afdrachten (BTW en loonbelasting) te doen conform het standpunt van de belastingdienst maar direct bezwaar ter behoud van rechten te maken tegen die aangiftes.
 • Op een toekomstig moment wordt dan inhoudelijk beslist (eventueel door de rechter of door een alsnog te bereiken overeenkomst tussen belastingdienst en clubs) of en in hoeverre de ingediende aangiftes correct zijn.
 • De clubs zeggen nu dus tegen de agenten dat de BTW voor 100% niet-aftrekbaar is en dat 100% van de agent fees als eindheffingsloon wordt belast.
 • Weet dat dit het standpunt van de belastingdienst is, en dat de clubs hier logischerwijs gevolg aan geven maar wel bezwaar tegen maken.
 • De clubs verdisconteren die extra lasten natuurlijk aan de onderhandelingstafel wel in de commissies die nu overeengekomen worden.
 • Dus: het is een mogelijkheid dat de clubs de agent in de overeengekomen hoogte van de fee laten meebetalen aan het standpunt van de belastingdienst. Mogelijk zal, als het bezwaar van de club gegrond blijkt, de club de agent niet mee laten delen in de teruggehaalde belastingbedragen – de club is immers de enige partij in deze met rechten en plichten jegens de belastingdienst.

Wij zijn door de clubs verzocht om deel te nemen in het fiscaal platform van de KNVB. Dat wil zeggen dat we vanaf nu door de clubs betrokken worden in het toekomstige proces.

km@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.