Top

Opleidingsvergoeding, solidariteitsbijdrage en doorverkooppercentage [DEEL 1]

Opleidingsvergoeding, solidariteitsbijdrage en doorverkooppercentage [DEEL 1]
Hoe clubs verdienen aan de transfer van een voormalige speler

Iedere voetballiefhebber heeft het grote nieuws gehoord. Virgil van Dijk transfereert voor ruim €84 miljoen van Southampton naar Liverpool, de duurste Nederlandse voetballer én de duurste verdediger ooit.
Onmiddellijk nadat dit nieuws naar buiten werd gebracht, werd het internet overspoeld met berichten. Dat Southampton een behoorlijk bedrag aan transfervergoeding krijgt, is duidelijk, maar hoe zit het nu precies met die andere clubs? Van Dijk speelde in de jeugd bij WDS ’19, waarna hij via Willem II, FC Groningen, Celtic en Southampton nu dus gaat spelen bij Liverpool.
FIFA heeft in haar regelgeving een regeling opgenomen om de opleiding van jonge spelers te stimuleren. Ook de KNVB heeft een dergelijke regeling in haar reglementen opgenomen. Maar wanneer geldt nu welke regeling? En wat houden die verschillende regelingen eigenlijk in?

In dit eerste deel van dit artikel zal ik uitleggen wanneer een transfer internationaal of nationaal is en wat het verschil is met betrekking tot de geldende reglementen. Vervolgens zal ik uitgebreid in gaan op de FIFA opleidingsvergoeding, de KNVB opleidingsvergoeding en de KNVB poolvergoeding.

Internationale transfers
Een internationale transfer is de transfer van een speler tussen twee clubs uit verschillende landen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Maxi Romero, die per 1 januari 2018 van het Argentijnse Vélez Sarsfield naar het Nederlandse PSV is getransfereerd. Op deze transfers zijn de FIFA reglementen van toepassing. Soms heeft de FIFA regelgeving aparte regels voor Europese transfers, dus transfers tussen twee clubs uit verschillende Europese landen. De reden hiervoor is dat binnen Europa regels gelden met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers en de mededinging. Deze bijzondere regels voor clubs binnen Europa zien vooral op de bedragen die betaald moeten worden aan opleidingsvergoeding.

Nationale transfers
Indien een speler tussen twee clubs uit hetzelfde land getransfereerd wordt, gelden de FIFA regels niet, maar de reglementen van de nationale voetbalbond. Als een speler dus tussen twee Nederlandse clubs wordt getransfereerd, gelden de reglementen van de KNVB en als een speler tussen twee Engelse club getransfereerd wordt, bijvoorbeeld zoals Van Dijk tussen Southampton en Liverpool, gelden de reglementen van de Engelse FA.
De reglementen van een nationale voetbalbond kunnen alleen rechten en plichten bevatten voor de leden van die bond. Die leden zijn de aangesloten voetbalclubs en hun spelers en soms ook de spelersmakelaars. Hierdoor kan een buitenlandse club geen beroep doen op de reglementen van de KNVB, waardoor er nooit sprake zal zijn van een opleidingsvergoeding of solidariteitsbijdrage aan een buitenlandse club, in het geval van een binnenlandse transfer.

Opleidingsvergoeding
FIFA opleidingsvergoeding

Bij internationale transfers gelden dus de FIFA reglementen. Deze FIFA reglementen schrijven voor dat de nieuwe club van een speler die onder de 23 jaar is en een transfer maakt, een vergoeding betaalt aan de oude club(s) van deze speler. Deze vergoeding dient de kosten te dekken, die de oude club heeft gemaakt om de speler op te leiden. Voor de jaren dat de oude club de speler heeft opgeleid tussen zijn 12e en 15e jaar krijgt de oude club €10.000,– per jaar. Voor de jaren dat de oude club de speler heeft opgeleid tussen zijn 16e en 21e jaar, krijgt de oude club, afhankelijk van de categorie waarin de nieuwe en soms ook oude club door FIFA is ingedeeld, een bedrag tussen de €10.000,– en €90.000,– per jaar.
Een club kan dus maximaal €580.000,– krijgen voor het opleiden van een speler, mits die speler zijn hele jeugd bij de club heeft gevoetbald. Als de speler tussentijds door een andere club (verder) wordt opgeleid, krijgen beide clubs hun aandeel op basis van de hierboven genoemde bedragen.
Bij nationale transfers gelden de reglementen van de nationale voetbalbond. In Nederland gelden bijvoorbeeld de KNVB reglementen. Deze schrijven voor dat er óf een KNVB opleidingsvergoeding wordt betaald, óf een poolvergoeding. Deze regels gelden alleen voor leden van de KNVB, dus alleen voor Nederlandse clubs. Buitenlandse clubs kunnen op een nationale opleidingsvergoeding geen beroep doen. In andere landen kan een vergelijkbaar systeem bestaan als in Nederland, maar hiervoor geldt hetzelfde: op bijvoorbeeld de reglementen van de Engelse FA, kunnen alleen Engelse clubs een beroep doen

KNVB opleidingsvergoeding
De nieuwe club van een speler die onder de 23 jaar is en een transfer maakt, waarbij de speler een contract tekent of indien de speler vijf bindende wedstrijden in het eerste elftal van een betaald voetbalorganisatie heeft, betaalt een vergoeding aan de oude club(s) van deze speler. Voor de jaren dat de oude club de speler heeft opgeleid vóór zijn 9e jaar krijgt de oude club eenmalig €562,– indien de nieuwe club een amateurclub is en eenmalig €1523,– indien de nieuwe club een betaald voetbalorganisatie is. Voor de jaren dat de oude club de speler heeft opgeleid tussen zijn 10e en 20e jaar, krijgt de oude club €562,– per jaar indien de nieuwe club een amateurclub is en €1523,– per jaar indien de nieuwe club een betaald voetbalorganisatie is. Een club kan dus maximaal €18.276,– krijgen voor het opleiden van een speler, mits die speler zijn hele jeugd bij de club heeft gevoetbald. Als de speler tussentijds door een andere club (verder) wordt opgeleid, krijgen beide clubs hun aandeel op basis van de hierboven genoemde bedragen..

KNVB poolvergoeding
Indien een speler tussen zijn 11e en 18e jaar van de ene naar de andere jeugdopleiding van een betaald voetbalorganisatie gaat, geldt een speciale regeling. Op dit moment bedraagt de poolvergoeding €13.822,– per opleidingsjaar. Deze regeling geldt alleen tussen Nederlandse betaald voetbalorganisaties en komt in de plaats van de KNVB opleidingsvergoeding. Voor de clubs die hier niet onder vallen en voor de opleidingsjaren die niet binnen deze regeling vallen, gelden de regels voor de KNVB opleidingsvergoeding.

Een club kan maar 1x een opleidingsvergoeding ontvangen, dus als de speler eenmaal getransfereerd is en hiervoor een FIFA opleidingsvergoeding óf een nationale opleidingsvergoeding is betaald, kan de opleidende club geen opleidingsvergoeding meer ontvangen.
Daarnaast is het de vraag of dit geldt voor het geval waarin een betaald voetbalorganisatie de KNVB opleidingsvergoeding heeft betaald omdat de speler 5 bindende wedstrijden in het eerste elftal heeft gespeeld óf in het geval waarin een poolvergoeding is betaald en de speler vervolgens een internationale transfer maakt. De FIFA reglementen sluiten een opleidingsvergoeding uit indien een club al eerder een opleidingsvergoeding heeft ontvangen voor de transfer van een speler. Het lijkt er dus op dat indien de speler niet getransfereerd is, hetgeen het geval is indien de grond van de KNVB opleidingsvergoeding bestond in het spelen van 5 bindende wedstrijden in het eerste elftal van een betaald voetbalorganisatie of bij een poolvergoeding, de clubs nogmaals een FIFA opleidingsvergoeding zouden kunnen ontvangen.

Over de solidariteitsbijdrage en het afspreken van een doorverkooppercentage, zal ik volgende week een artikel schrijven. Houd de termen goed uit elkaar, want de drie mogelijkheden voor opleidende clubs om geld te verdienen aan een (veel) latere transfer, gelden alle drie in verschillende gevallen en de regels zijn voor alle drie de situaties verschillend.

Foto Kirsten

Dit artikel is geschreven door mevrouw mr. K. (Kirsten) Merk, jurist bij Pro Agent. Voor vragen over dit onderwerp kunt u Pro Agent bereiken via onze website: www.pro-agent.nl.

 

km@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.