Top

Herziening RSTP

Herziening van de Regulations on the Status and Transfer of Players 

Zoals bekend onder de leden van Pro Agent, heeft FIFA een task force aangesteld die mee zullen werken aan het herzien van de Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP). De task force is samengesteld uit vertegenwoordigers van de relevante partijen in het mondiale voetbal. Zo zijn de spelers vertegenwoordigt door FIFPro, de clubs middels ECA en, na enige tijd, werd ook contact gezocht met EFAA. Middels EFAA is ook Pro Agent op de hoogte van deze ontwikkelingen.

De task force heeft een conceptversie van de door haar gewenste wijzigingen opgesteld. De hoofdpunten uit deze draft zijn:

-Het, wederom, betrekken van intermediairs bij de zogeheten football family. Als gevolg hiervan kunnen intermediairs, o.a., hun geschillen aanhangig maken bij de arbitraire instanties van FIFA en UEFA.

-De introductie van een zogeheten clearing house. Dit zal een centraal, door FIFA opgericht, punt worden waarlangs alle internationale transfers dienen te lopen. Ook, o.a., de transfergelden en agenten fees worden na oprichting aan het clearing house betaald, waarna de gelden aan de juiste partijen uitbetaald worden.

-Het aan banden leggen van dual representation. In extremis zou dit betekenen dat intermediairs slechts voor één partij per transactie zou kunnen optreden. Waarschijnlijker is de situatie waarin een intermediair slechts de speler en, ofwel de verkopende club, ofwel de ontvangende club kan vertegenwoordigen.

-Een cap op de commissie van intermediairs.

-De herinvoering van licenties en examens voor intermediairs. Slechts intermediairs in het bezit van een FIFA licentie kunnen transfer werkzaamheden uitvoeren. Deze kunnen behaald worden d.m.v. het afleggen van een examen. Intermediairs die het examen, en daarmee het licentie, voor 2015 behaald hebben zullen hiervan worden vrijgesteld.

De bovenstaande punten zijn zoals gezegd ‘slechts’ onderdeel van een draft. EFAA heeft inmiddels zelf reglementen opgesteld die moeten dienen om FIFA te sturen in het aannemen van definitieve reglementen. Dit met name omdat EFAA niet akkoord is met, met name, de voorgestelde wijzigingen betreffende de cap en dual representation.

Pro Agent houdt haar leden op de hoogte van enige updates op dit terrein.

 

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.