Top

Fiscale ontwikkelingen

In het zicht van het aflopen van de fiscale afspraken tussen de Belastingdienst en de Nederlandse betaald voetbalclubs heeft Pro Agent, tezamen met de FBO, VVCS, ProProf en de  KNVB een werkgroep opgericht. Op dit moment geldt er tussen BVO’s en de fiscus een vaststellingsovereenkomst waarin, ten onrechte, uit wordt gegaan dat intermediairs (nagenoeg) volledig diensten uitvoeren voor een speler en dat een deel van de diensten die de intermediair uitvoert niet als arbeidsbemiddeling kunnen worden aangemerkt. Dit heeft gevolgen voor zowel speler als intermediair t.a.v. de loonheffing en de omzetbelasting. Hoewel de fiscus altijd het argument heeft aangevoerd dat agenten en spelers geen partij zijn bij deze overeenkomst, en derhalve geen inspraak hebben in de inhoud van de regeling, is Pro Agent na een sterke lobby wel toegelaten tot een werkgroep die zich ten doel stelt de eventuele hervorming van de VSO te stroomlijnen.

De argumenten voor een hervorming zijn sterk en komen met name van de kant van Pro Agent en de spelersvakbonden. Immers, de clubs hebben deze afspraak met de fiscus gemaakt maar de spelers, en in hun kielzog de spelersmakelaars, voelen de negatieve gevolgen in hun portemonnee. In essentie is Pro Agent van mening dat de overtuiging van de fiscus niet correct is. De door de spelersmakelaar verrichte prestatie dient conform geldende Nederlandse wetgeving niet bij de speler belast te worden. De fiscus gaat uit van een verkeerde voorstelling van zaken en van onbegrip betreffende de rol van de agent. De vakbonden lijken deze visie te steunen.

De werkgroep treedt met de Belastingdienst in overleg over de mogelijkheid van een fiscale brancheafspraak die recht doet aan deze afwijkende visie. De werkgroep lijkt af te stevenen op een tussenoplossing middels het invoeren van een tijdelijke regeling. De laatste stand van zaken zal tijdens de eerstvolgende Pro Agent workshop nader gespecificeerd worden. In het geval u als lid van Pro Agent extra uitleg wil, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen wij zoveel mogelijk uw vragen beantwoorden.

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.