Top

Commissie Vrouwenvoetbal

Het vrouwenvoetbal in Nederland, en internationaal, begint steeds meer impact te krijgen. Vanuit regulerend perspectief wordt het vrouwenvoetbal steeds meer gelijkgetrokken met het herenvoetbal en ook in het vrouwenvoetbal vinden steeds meer transfers plaats en worden er arbeidsovereenkomsten gesloten. Pro Agent is zich bewust van deze groei en kan niet stilzitten bij deze ontwikkeling zonder de belangen van haar leden te behartigen die actief zijn in het vrouwenvoetbal. Daarom heeft Pro Agent het initiatief genomen om met een specifieke werkgroep zaken te bespreken die van belang zijn voor het vrouwenvoetbal.  

Mocht u interesse hebben om in deze commissie plaats te nemen, laat het ons weten. Er is nog plek voor 2 leden. Wij beogen met deze werkgroep op een pro-actieve wijze zaken die in het damesvoetbal spelen te identificeren en waar nodig onze mening over te geven.

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.