Top

Business Briefing III

Dinsdag 19 april om 13:00 vindt de volgende Pro Agent Business Briefing plaats.

De derde Business Briefing is gevuld met onderwerpen die cruciaal zijn voor een gedegen bedrijfsvoering voor u als (aspirant) spelersmakelaar. De FIFA heeft eind maart nieuwe reglementen aangenomen en deze hebben implicaties (Licentie-eis! Examen! Fee Caps!) op uw werkzaamheden zullen worden besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de
huidige stand van zaken qua fiscaliteit en facturatie door agenten. Eelco van Eijck wordt ingebeld om als ‘headhunter’ zijn visie te geven op betalingen in zijn ‘wereld’, zowel spelersmakelaars als headhunters vallen onder dezelfde wetgeving. Arne Al en Dannick Luckson bespreken nuttige onderwerpen als NFT’s, tokens, nieuws rond opleidingsvergoedingen, mandaten en (door)verkoopopties. Tenslotte introduceert Pro Agent met trots zijn nieuwste
partner: Talent Academy Group. Topexperts Joost Leenders en Marco Hoogerland zijn een ‘household name’ in de branche met dit jaar 20 jaar ervaring. Tijdens deze introductie dagen zij u uit om na te denken over uw eigen rol in het mentaal begeleiden van een talent: wat heeft het talent nodig en wie is daar verantwoordelijk voor? Tijdens de aangeklede borrel kan er nagepraat worden over deze onderwerpen en kunt u bijpraten met uw ‘concullega’s’.

Een event om niet te missen! Meldt u aan via info@pro-agent.nl 

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.