Top

Business Briefing 19 april 2022

Dinsdag 19 april was de Pro Agent Business Briefing. De General Counsel van Pro Agent, Roberto Branco Martins, opende het event. Direct startte het event met een gast die inbelde om zijn visie te delen. Rens Snoeijen van PSV (en voorheen actief bij de Belastingdienst) nam de groep mee in de fiscale kwestie en de bijkomende haken en ogen. Het verhaal liet met name zien hoe de Belastingdienst tegen de activiteiten van intermediairs aankijkt. De Fiscus neemt namelijk dat de fiscale situatie betreffende de arbeidsbemiddeling door de intermediair, anders ligt dan de zienswijze vanuit de voetbalbranche (Pro Agent, VVCS, Pro Prof, KNVB en FBO).

Hierna werd er ingebeld met een ‘headhunter’ Eelco van Eijck (AMROP Executive Search), die zijn werk vanuit belastingtechnisch perspectief toelichtte. Vanwege de vele overeenkomsten tussen het werk van een werving en selectiebureau en een intermediair binnen de voetbalwereld, was deze invalshoek een zeer welkome aanvulling op de argumenten van Pro Agent in de discussie die rondom de fiscaliteit speelt. Het was opmerkelijk om te zien dat, ondanks de vele gelijkenissen, de Belastingdienst beide beroepen belastingtechnisch verschillend behandeld.

Het volgende onderwerp op de agenda was de FIFA Football Agent Regulations (FFAR). Roberto gaf aan welke punten voornamelijk uit de nieuwe reglementen sprongen. Deze exacte punten kunt u terugvinden in de bijgevoegde presentatie. Ook werd er met een derde gast ingebeld, Julien Zylberstein van de UEFA. Hij had het tijdens zijn presentatie over het perspectief van de UEFA op de Agent Regulations en ook over de nieuwe regels van de UEFA over de uitgaven van clubs. Recentelijk heeft UEFA de Financial Fair Play Regulations aangepast en besloten dat agent fees ook moeten vallen onder de maximale uitgave van 70% van de omzet van een club. Dit heeft natuurlijk direct impact op de agenten binnen Europa.

Na de pauze behandelde Arne Al van onze partner BMDW Advocaten recente jurisprudentie die van waarde is voor de voetbalwereld. Arne ging uitgebreid in op de procedure tussen Stefan de Vrij en SEG. Arne wees onder andere op het feit dat de rechter verschillende malen de Pro Agent Gedragscode aanhaalde en mede gebruikte om tot zijn oordeel te komen.

De laatste presentatie was van Joost Leenders en Marco Hoogerland van de Talent Academy Group, In een mooie, interactieve, presentatie gingen beide managing partners in op wat begeleiding kan bijdragen aan de ontwikkeling van (top)sporters. Men kon zijn vragen, gedachten, vooroordelen en ideeën kwijt over het onderwerp ‘mentale begeleiding van talenten’.

De dag werd afgesloten met een borrel. De feedback van de deelnemers was zeer positief en stemt ons tevreden. Wij hopen u ook weer bij het volgende event te zien!

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.