Top

Samenvatting Antwerpen event EFAA

Op 31 mei gaf EFAA het startschot voor de reeks “Approaching the FFAR” in Antwerpen aan de Universiteit van Antwerpen met het evenement “A reflection of the threats and opportunities for future agent regulations at the national and European level”.

Het evenement werd geopend met professor Robby Houben van de Universiteit van Antwerpen, die een inleiding gaf over “Approaching the FFAR” en enkele van de belangrijkste kwesties belichtte die op tafel liggen met betrekking tot governance en voetbalentiteiten. Dit werd gevolgd door een welkomstwoord van de heer Bruno Satin namens EFAA, die verklaarde dat het zeer positief was om een open en objectief, academisch gestuurd evenement te hebben waarbij de perspectieven van alle belanghebbenden, met inbegrip van agenten, aan bod kwamen.

Dr. Roberto Branco Martins van de Universiteit van Amsterdam en EFAA gaf een diepgaande kijk op enkele van de meest urgente kwesties van de aanstaande FIFA Football Agent Regulations (FFAR), samen met het raadplegingsproces (of het gebrek daaraan) om tot de definitieve ontwerpversie van dit reglement te komen. Professor Richard Parrish van de Edge Hill University besprak het snijvlak tussen EU- en sportwetgeving, waarbij hij de aandacht vestigde op enkele van de meest relevante zaken die de basis hebben gelegd voor de huidige werking van het voetbal. Hij ging verder in op de problematiek van de maximumvergoeding en de vertegenwoordiging, die eveneens verband houdt met de evenredigheidstest. De evenredigheidstest houdt in dat de inhoud en de toepassing van de regels niet verder mogen gaan dan wat nodig is om hun doelstellingen te bereiken. In dezelfde geest hebben bestuursorganen in de sport autonomie, zij het dat die autonomie voortvloeit uit de vertegenwoordiging van belanghebbenden. Deze autonomie is beperkt wanneer er geen behoorlijke vertegenwoordiging is, zodat officiële raadpleging noodzakelijk is.

Vanuit de Europese Commissie besprak de heer Matteo Zacchetti dat de sportbestuursorganen in de EU veel vrijheid en autonomie hebben bij zelfregulering, maar dat deze wordt beperkt op basis van het door de Europese Unie vastgestelde kader en het Meca-Medina-kader. Evenredigheid en vertegenwoordiging van belanghebbenden houden ook verband met de wijze waarop beleid ten uitvoer wordt gelegd.

Het evenement bestond verder uit twee panels, het eerste panel was internationaal en het tweede Belgisch georiënteerd. Het internationale panel bestond uit Ivančica Sudac van de UEFA/de Kroatische voetbalbond, Roy Vermeer van FIFPRO, Thibault Dochy van RSC Anderlecht, en John Shea van Lewis Silkin, als vertegenwoordiger van de AFA (English Agent Association), en het werd gemodereerd door professor Robby Houben. Dit panel onderzocht en onderstreepte de mogelijke frictie van nationale wetten en FIFA-reglementen, samen met de nieuwe UEFA-licentieverordening voor clubs. Het Belgische panel bestond uit Pieter de Beus van de Belgische voetbalbond, Stijn Francis van Stirr Associates, Sven Jaecques van Royal Antwerp FC, Steve Sartor van Concordia, en Sébastien Ronse van KAA Gent, en werd gemodereerd door professor An Vermeersch van de Universiteit Gent. De focus lag op de Belgische regulering van agenten, en de technische en ideologische impact van de invoering van FFAR en de gevolgen daarvan voor de Belgische markt.

Het evenement werd afgesloten met een netwerkborrel gesponsord door Concordia, een toonaangevend verzekeringskantoor gespecialiseerd in de sport/voetbalsector.
We willen de Universiteit Antwerpen bedanken voor het organiseren van dit kick-off evenement, en we kijken er naar uit om u allen te verwelkomen voor een boeiende discussie over zowel FFAR en het bredere kader van het besturen van sportagenten op ons volgende evenement dat plaatsvindt in Leipzig. Meer informatie volgt binnenkort.

Concluderend kan worden gesteld dat bestuursorganen in de sportsector in geval van frictie met het EU-recht kunnen worden vrijgesteld van de volledige impact van het EU-recht, maar alleen als aan de beginselen van goed bestuur wordt voldaan. Dit omvat officieel overleg met de belanghebbenden, waarbij de belanghebbenden in het raadplegingsproces vertegenwoordigd zijn.

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.