Top

Overleg Ministerie SZW

Onlangs ontving Pro Agent een belangrijke memo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de weg naar nieuwe fiscale brancheafspraken. Het memo werd vanuit SZW op verzoek van de Belastingdienst verzonden en diende de reikwijdte van de definitie van arbeidsbemiddeling uiteen te zetten, een twistpunt in de onderhandelingen naar een nieuwe brancheregeling.

In het door SZW verzonden memo kwamen zij tot de conclusie dat onderhandelingen in geen geval kunnen worden bestempeld als arbeidsbemiddeling. Dit houdt in dat contractonderhandelingen volgens SZW niet onder de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) valt. Het zou fiscaal nadelig zijn voor intermediairs als een nieuwe brancheregeling op dit standpunt gebaseerd zou worden. Om deze reden kwam vanuit de vertegenwoordiging van de voetbalbranche dan ook een tegengeluid. In een eigen memo, opgesteld door Wil van Megen van FIFPro en Roberto Branco Martins, General Counsel van Pro Agent, met ondersteuning van juridisch partner BMDW Advocaten, werd uiteengezet waarom contractonderhandelingen weldegelijk onder de WAADI vallen.

Naar aanleiding hiervan werd een overleg ingepland. Aanwezig waren: SZW, de KNVB, VVCS, Proprof, FBO en Pro Agent. De Belastingdienst was aanwezig als neutrale toehoorder.
In het overleg kwam naar voren dat het standpunt ten opzichte van contractonderhandelingen vermeld in de memo van SZW genuanceerd dient te worden. Onderhandelingen ten aanzien van een initieel contract bleken wel degelijk onder de definitie van arbeidsbemiddeling te kunnen vallen. Ook ten aanzien van contractverlenging zou het in enkele gevallen mogelijk zijn om onder de definitie van arbeidsbemiddeling te vallen. Naar aanleiding van deze punten die in de meeting naar voren zijn gekomen zal SZW een nieuw standpunt formuleren. De Belastingdienst gaf aan het proces richting nieuwe brancheafspraken voort te zetten en haar positie hierin te heroverwegen.

Wordt vervolgd.  

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.